Võrgustikust

Vabaühenduste kliimavõrgustik on mitteametlik ja vormivaba platvorm info ja kogemuste vahetamiseks kliimamuutuse teemal. Võrgustik on kõikide vabaühenduste võimalus olla kursis sellega, mida Eestis kliimateemadel hetkel tehakse, ühendada teistega sarnastes projektides ressursse, leida kaaslasi ning abi oma tegevustele või toetada teiste tegevust.

LOE LÄHEMALT


Tutvu liikmetega

Eesti vabaühenduste kliimavõrgustikku kuulub hetkel 36 organisatsiooni. Kliimavõrgustikku kuuluvad nii suuremad keskkonnaorganisatsioonid kui ka kohaliku tasandi huvikaitsjad.

LOE LÄHEMALT


Liitu võrgustikuga

Kirjuta meile kindlasti, kui leiad, et ka sinu vabaühendus võiks kuuluda kliimavõrgustikku!

LOE LÄHEMALT

Koordinaator Eesti Roheline Liikumine

info@roheline.ee

+372 5645 4459

Võrgustiku liikmete avalikud kliimaüritused

"Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine" projekt

Kliimavõrgustiku eestvedamist rahastab projekti “Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine” raames Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia. ACF programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.


Projekti elluviijad


Projekti toetajad