Kliimavõrgustiku liikmed

Kliimavõrgustikku kuulub 2022. aasta seisuga 36 liiget. Kui ka sinul tekkis mõte vabaühenduste kliimavõrgustikuga liituda, siis uuri lähemalt "Liitu" lehte ning täida sooviavalduse ankeet.

Võtame teiega peale ankeedi täitmist õige pea ühendust!

Arengukoostöö Ümarlaud

AKÜ esindab Eesti vabaühendusi, kes tegelevad arengukoostöö, maailmahariduse ja kestliku arengu teemadega.

Balti Keskkonnafoorum

BEF eesmärk on säästlik ja teadmistepõhine keskkonnahoid, mille saavutamiseks panustatakse igakülgselt keskkonnateadlikuse edendamisse.

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

BÜS arendab mitmekülgselt tulevasi bioteadlasi ning populariseerib teadust ühiskonnas.

Eesti Koostöö Kogu töötab välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi.

Eesti Metsa Abiks

EMA kõneleb huvirühmade eest, kelle hääl pole seni meie metsandus- ja keskkonnapoliitiliste otsustajate kõrvu jõudnud.

Eesti Ornitoloogiaühing

EOÜ uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linde .
ERL-i eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile.

Eesti Vegan Selts

EVS jagab tõenduspõhist infot veganluse kohta ja seisab veganite huvide eest, et muuta veganite elu Eestis hõlpsamaks.

Eestimaa Looduse Fond

ELF kaitseb ohustatud liike ja nende elupaiku, Eestile omaseid loodusmaastikke ja kooslusi.

Humana Eesti

Humana rahastab ülemaailmseid arengukoostööprojekte kasutatud asjade kaubanduse kaudu.

Keskkonnaõiguse Keskus

KÕK pakub õigusabi elukeskkonna ja looduse kaitsel.

Pärandkoosluste Kaitse Ühing

PKÜ kogub infot pool-looduslike koosluste kohta, kaitseb neid, organiseerib majandamist ning tutvustab laiemale ringile.


Stockholmi Keskkonnainstituut Tallinn

SEI Tallinn viib läbi rakendusuuringuid, kaasab sidusrühmadi ja arendab suutlikkust Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering harib enda liikmeid keskkonna, ühiskonna ja inimkonna teemadel.
Ökotark (bioneer.ee)

Bioneer on rohelise elustiili portaal, mis edendab lugejate keskkonnateadlikkust ja jagab teavet, kuidas muutuda keskkonnasõbralikumaks.

Rakendusökoloogia Keskus

RÖK aitab kaasa ökoloogilise maailmavaate, keskkonnahariduse ja säästva eluviisi arendamisele, eelkõige Ida-Virumaal.

EMÜ Keskkonnaüliõpilaste selts

EMÜ KÜS ühendab EMÜ keskkonnakaitsest huvitatud üliõpilased eesmärgiga tõsta Eesti noorte keskkonnatealikkust.

MONDO

MONDO on Eesti suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev organisatsioon.

Tartu Jaani Kogudus on nooruslik luterlik kogudus, kes lähtub oma ülesannetes EELK Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning üksikinimeste elus.

Fridays For Future Eesti

FFF Eesti korraldab meeleavaldusi kliimakriisi ja ökosüsteemide kokku varisemise teemal.Teeme Ära SA on välja kasvanud kodanikuliikumisest, mis sündis 2008. aastal, kui 50 000 eestimaalast vaid viie tunniga kogu Eesti prügist puhtaks koristasid. Praegu tegeleb SA jäätmeteta majandamise (zero waste) põhimõtete propageerimisega.

Koosloodus tegeleb looduskaitset vajava metsa ja maa hankimisega ning selle hoidmisega, puude istutamise ja mitmekülgseks looduskoosluseks arendamisega ning pesakastide ülespanekuga.

MTÜ Niilusoo eesmärk on loodusliku mitmekesisuse ja liigirikkuse ning puhta elukeskkonna hoidmine ja edendamine Põhja-Viljandimaal.
Estwatch

Estwatch edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Uuskasutuskeskus on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele.

Topsiring

MTÜ Topsiring soovib pakkuda reaalset alternatiivi asendistoodete näol ühekordsetele pakenditele. Korduvkasutav toode peab olema oluliselt parema kvaliteediga kui ühekordne tooode, samas mõistliku hinnaga.
Nendest printsiipidest lähtuvalt oleme disaininud ja toodame Eestis tritaanist topse, koos peale sobivate kaantega.

Paranduskelder

Paranduskelder loob oskuslikku, loomingulist ja tasakaalukat inimvõrgustikku, kes on eeskujuks ühiskonna rajamisel, mis on terve ning kus jäätmed on taaskasutatavad.

Päästame Eesti Metsad annab oma panuse, et metsade nelja peamise vääärtuse - ökoloogilise, majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse - vahel valitseks tasakaal.

MTÜ Roheline Pärnumaa on väike keskkonnaorganisatsioon, kes on seni peamiselt tegelenud Pärnumaa metsade säilimise küsimustega ja linnaplaneerimise teemadega, sh seisab linnalooduse ja rohealade allesjäämise eest.

Tartu loodusmaja on mitmekülgne, avatud ja sõbralik asutus. Meie missiooniks on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi nii laste, noorte kui  täiskasvanute hulgas.

MTÜ Globe Eesti

GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm, millest võtavad osa kooliõpilased 126 riigist, nende hulgas ka õpilased enam kui 60 koolist.


Loomus leiab, et loomade eestkoste peab olema osa keskkonna- ja kliimakõnelustest, plaanide ja arutelude pidamisest.


Eesti Keskkonnahariduse Ühing liidab inimesi, kes soovivad arendada koostöövõrgustikku ja tõsta keskkonnahariduse kvaliteeti.

Lipametsa külaseltsing

Lipametsa külaelu edendamine, elanike kaasamine külaelu ergastamisse ja igapäevane lubjakivikarjääri tegevusest tulenevate negatiivsete mõjudega tegelemine. Soovivad osa saada kliimateemade aruteludest ja ning vajadusel jagada ka omi kogemusi.

Purtse Jõe Arenduskeskuse eesmärk on Ida-Virumaal asuva Purtse jõe kui ajaloolise Lüganuse kihelkonna elusoone rolli taastamine kogu paikkonna arengu ja heaolu huvides. Arenduskeskus on korraldanud ka keskkonna- ja kultuurifestivali PurFest.

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise eesmärk on aidata kaasa ühiskonna arengule üsna laial skaalal.

Tänu Loodusele

MTÜ Tänu Loodusele eesmärk on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine.

Koordinaator Eesti Roheline Liikumine

info@roheline.ee

+372 5645 4459